Ólmos vizet isznak a Budapestiek?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

A régi épületekben élő fővárosiak 80 százaléka nagy valószínűséggel találkozhat lakásának falában ólomcsövekkel. A vízszolgáltató csak a bekötőcsöveket cseréli, a strangokat, az épületen belüli vezetékeket nem. Jelenleg is zajlanak felújítások Budapest IX. kerületében, ahol a gerincvezetéket és a bekötő csöveket cserélték KPE csövekre.

Felújítás folyik a IX. kerület MÁV lakótelepén. Ezekben a napokban cserélik az egykori ólom bekötőcsöveket, és a gerincvezetéket KPE csövekre. Van, aki évtizedek óta él a telepen, és fogyasztja a nehézfémtől szennyezett csapvizet. Határérték ide, határérték oda, ólomból az elhanyagolhatóan kicsi is sok. A munkálatokat végző szakemberek elmondták, hogy a régi vezetékek a falban maradnak, és helyettük új vezetékek kerülnek a lakásokba. A vízművek csak a bekötőcsövek cseréjét, a vízóraakna kiépítését, és a hálózatra való rákötést finanszírozza. A házakban, lakásokban történő vízvezeték csere a tulajdonosok feladata, illetve az ezzel járó költségek őket terhelik. Hiába tehát a bekötővezetékek cseréje, sokan – akiknek nincsenek meg az anyagi lehetőségeik – továbbra is oólmos vizet isznak. 

IX. kerület Vasbakter köz 2/4: vízvezeték felújítás folyik az épületben, ahol az ólomcsöveket cserélik műanyag csövekre

Szabó Károly gyorsszolgálatos vízvezetékszerelő lapunknak elmodta, Budapesten számos esetben találkoznak ólomvezetékekkel. A régi épületek 80-90 százalékában nem történt vízvezeték felújítás. A strangok esetében colos csöveken történik a vízellátás. Alapvetően háromféle olomcső található a vékonyfalú pesti, a közepesen vastag dél budai, és a vastagfalú budai csövek. A lakásokhoz ¾ colos ólom bekötőcsöveken érkezik a víz. A javításukhoz még ismerni kell a régi technológiát, elsősorban az ólomkehely forrasztást. Ehhez a szakemberek a régi ólomcsövek végeit leválják, majd egy erre alkalmas eszközzel kehely formájúra feltágítják. A megfelelő tisztítás nagyon fontos, hogy a forrasztó ón jól tapadjon az anyaghoz. A rézből készült hollandis idomomok végét tisztára kell csiszolni,, önnal alaposan be kell vonni, majd a feltágított ólomcső végébe 2-3 cm mélyen össze kell illeszteni. Fonfos szerepe van a gyantának, amely a folyasztószer szerepét játsza a forrasztásnál. Gázforrasztóval melegítve a forrasztóón a helyére „ugrik”, és kialakúl a kötés. A jó minőségű kötés kialakításához megfelelő szaktudás melett szükség van kellő gyakorlatra is.

A régi vezetékek maradnak a falban és a földben, az újakat pedig ettől függetlenül építik ki.

A régi bérházak strangjainak – amely a társasház tulajdonát képezi – cseréje meglehetősen nehézkes feladat. Ugyanis a társasházban lakók többségének hozzá kell járulnia a cseréhez, és ennek költségeit is közösen kell vállalni, melyről a lakógyűls dönt. Lakásonként, albetétenkilnt viszont ki-ki maga dönthet a felújításról. Mit sem ér azonban mindez, ha a fő vezetékek még mindíg ólomból vannak. 

 

 Forrás: VGF-SZAKLAP